Tez-tez verilən suallar
ÜRİS Ünvan Resyestrinin məlumat bazasının elektron idarə edilməsini, həmçinin ünvan reyestri ilə inteqrasiya olunan digər dövlət orqanlarının informasiya sistemləri vasitəsilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən informasiya sistemidir.
Ünvan portalı daşınmaz əmlak obyektləri ilə bağlı ÜRİS-də toplanmış ünvan məlumatlarının veb xəritə üzərindən digər tərəflərə çatdırılmasını və eyni zamanda bu portaldan istifadə edərək hər hansı bir ünvan haqqında dəqiq məlumatın əldə edilə bilməsini təmin etmiş olacaqdır.
Portalla bağlı hər hansı bir şikayət və ya təklifiniz varsa, bunun üçün portalın "İnformasiya resursları" panelində yerləşən "Şikayət - təklif" səhifəsini açaraq formu doldurmağınız yetərlidir.